Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Organizácia

Pracovné kruhy a pracovné skupiny

Jadrom združenia Industry Business Network 4.0 e.V. sú pracovné kruhy, ktoré sa tematicky delia podľa oblastí pridanej hodnoty. Tam bude členmi združenia zadefinovaný všeobecný priestor riešení. V druhom kroku budú spoločne vypracované konkrétne riešenia presahujúce hranice jedného výrobcu, ktoré budú neskôr poskytnuté používateľom v rámci prepojenej výroby. Pre tieto špecifické riešenia budú v rámci pracovných skupín zadefinované údaje, ktoré sú relevantné pre konkrétnu funkcionalitu, a ktoré budú musieť zariadenia zapojené do tohto procesu poskytnúť. Takto bude dynamicky sa rozvíjajúcim združením zadefinované čo najväčšie množstvo riešení presahujúcich hranice jedného výrobcu.

 

Projektová skupina pre referenčné zariadenia

Ďalším pilierom združenia je projektová skupina pre referenčné zariadenia: Tu majú byť implementované a realizované riešenia presahujúce hranice jedného výrobcu, ktoré vypracujú pracovné kruhy a pracovné skupiny. V strednodobom horizonte by mali vzniknúť paralelne na viacerých miestach a tiež v rôznych výrobných rozloženiach aj referenčné zariadenia.

 

Projektová skupina pre štandardy/testovanie

Implementácia referenčných zariadení bude sledovaná projektovou skupinou pre štandardy/testovanie – v tejto oblasti združenie úzko spolupracuje s TÜV Süd, inštitútom Fraunhofer IGCV, univerzitou v Augsburgu, ako aj s vysokou školou v Mníchove, aby boli implementované riešenia testované, a v prípade potreby optimalizované z hľadiska interoperability, bezpečnosti a ochrany.

 

Projektová skupina Academy a ďalšie projektové skupiny

Aký význam má hoc aj najlepšie riešenie, keď sa o ňom nik nedozvie alebo ho nevie využiť? Preto združenie vytvorilo projektovú skupinu IBN Academy, ktorá okrem iného vypracuje koncept toho, ako budú môcť výrobcovia, ktorí sa budú chcieť v budúcnosti pridať k združeniu, rýchlo dohnať náš náskok z hľadiska nadobudnutých znalostí. Okrem toho projektová skupina uvažuje o tom, aké štruktúry a formáty bude potrebné vytvoriť pre zaškolenie používateľov, ako aj multiplikátorov. Ďalšie projektové skupiny venujúce sa témam, ako je marketing združenia, nové obchodné oblasti alebo regionálne zastúpenia združenia už začínajú pracovať.

 

Riadiaca rada

Aby združenie čo najľahšie dospelo k využiteľným výsledkom, bude riadiaca rada zložená z aktuálnych členov správnej rady združenia Industry Business Network 4.0 e.V. Neustále hodnotiť proces a výsledky pracovných kruhov, pracovných skupín a projektových skupín.

 

Verbandsstruktur IBN 4.0