Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Staňte sa členom

Vážené dámy a páni, milí záujemcovia!

Teší ma váš záujem o združenie Industry Business Network 4.0 e.V. a chcem sa vám zaň srdečne poďakovať.

Združenie Industry Business Network 4.0 e.V. bolo založený 28. septembra 2016 s cieľom vytvoriť sieť a realizovať riešenia presahujúce hranice jedného výrobcu, vytvorené na základe rovnocennej spolupráce a poskytujúce rukolapnú pridanú hodnotu pre zákazníka, ktoré by malé a stredne veľké podniky nedokázali samostatne v takej podobe realizovať.

Veľké koncerny si už uvedomili potenciál platformy Industry 4.0 a prispôsobili tomu svoje činnosti. Malé a stredne veľké podniky sa tejto téme už tiež venujú, ale spravidla im chýba ešte potrebné know-how, resp. základná stratégia pre úspešné využitie platformy Industry 4.0. Pritom štúdia, ktorú vypracovala Commerzbank, ukázala, že 86 percent všetkých nemeckých podnikov súhlasí s tým, že téma Industry 4.0 predstavuje pre európsky priemysel obrovskú príležitosť, ako ďalej rozvinúť svoju vedúcu pozíciu v rámci medzinárodnej konkurencie. Vstupom do združenia Industry Business Network 4.0 e.V. urobíte prvý krok k využitiu tejto príležitosti.

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, neváhajte a obráťte sa na nás. Pán Konstantin Kernschmidt, projektový manažér platformy Industry 4.0, je Vám k dispozícii pre všetky otázky týkajúce sa zväzu a platformy Industry 4.0. Zastihnete ho na telefónnom čísle +49 8247 96294-76.

Tešíme sa, keď vás budeme môcť privítať medzi členmi našej siete. Na našu dobrú a úspešnú spoluprácu!

V mene združenia vás zdraví

Igor Mikulina

Igor Mikulina
(prvý predseda združenia Industry Business Network 4.0 e.V.)

 

 

Staňte sa členom a profitujte!

 

 • Členstvo v sieti Industry Business Network 4.0 predstavuje spoluprácu na rovnocennej úrovni. Poháňa nás spoločná predstava, máme rovnaké myšlienky a vízie, ktoré chceme pre našich zákazníkov spoločne realizovať.
   
 • Kto sa pridá teraz, bude mať možnosť stavať základy a od začiatku spolurozhodovať, ktoré pridané hodnoty chceme našim spoločným zákazníkom v rámci prepojenej realizácie ponúknuť.
   
 • Kto sa pridá a bude aktívne participovať, bude profitovať od začiatku z úžasného prenosu know-how medzi podnikmi a ďalšími partnermi z oblasti vedy a priemyslu.
   
 • Členovia Industry Business Network 4.0 chcú rýchlo dosiahnuť výsledky s hmatateľnou pridanou hodnotou pre zákazníkov, tzn. v konečnom dôsledku, že získajú všetci výrobcovia zapojení do projektu skutočný samostatný znak, ktorý ponúka dodatočný argument pri predaji ich strojov a zariadení.
   
 • V združení vytvoria všetci členovia spoločne základ, na ktorom budú môcť byť v budúcnosti rozvíjané úplne nové obchodné modely.
   
 • Všetky dôležité činnosti združenia, t.j. míľniky, hmatateľné výsledky, novinky inovačných aktivít členských podnikov budú prezentované na trhu.
   
 • Náklady na členstvo sa pohybujú v rámci prehľadných hraníc a závisia od toho, ako intenzívne sa chcete zapájať do procesu F&E. Členstvo stojí 120 EUR mesačne.

 

Staňte sa členmi teraz!