Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Úvod

Čoraz viac stredne veľkých podnikov si uvedomuje príležitosti a výhody platformy Industry 4.0 z hľadiska zabezpečenia svojej dlhodobej konkurencieschopnosti. Doteraz ponúkané riešenia platformy Industry 4.0 často nespĺňajú špecifické požiadavky MSP. Toto sa vzťahuje na stredne veľkých výrobcov zariadení, prístrojov a komponentov, ktorí chcú vyvíjať výrobky v rámci platformy Industry 4.0, ako aj na prevádzkovateľov stredne veľkých spracovateľských podnikov, ktorí chcú svoje podnikanie digitalizovať. Medzi tieto požiadavky patria okrem iného nasledovné:

  • integrácia rôznych systémov od rôznych výrobcov
  • zanedbateľné náklady na implementáciu
  • dodržanie predpisov a noriem v oblasti strojárstva a konštrukcii zariadení
  • konfigurácia Smart Factory podľa špecifických skutočností
  • záruka bezpečnosti údajov pre výrobcu a prevádzkovateľa

 

Zväz Industry Business Network 4.0 e.V. štandardom IF4.0 vytvára základ pre realizáciu platformy Industry 4.0, ktorá sa zameriava konkrétne na požiadavky stredne veľkých podnikov.

 

Čím je štandard IF4.0 výnimočný?​

V porovnaní s inými riešeniami platformy Industry 4.0, ktoré sa zameriavajú na využívanie všetkých dostupných údajov, napr. v rámci cloudu, je hlavnou myšlienkou štandardu IF4.0, ktorý presahuje hranice jedného výrobcu, len spracovanie strojových údajov vytvárajúcich pridanú hodnotu na relevantné informácie, ktoré môžu byť následne v štandardizovanej forme poskytnuté Smart Factory.

IF 4.0 tak ponúka stredne veľkým podnikom riešenie, ktoré spája hlavné výhody:

  • presahuje hranice jedného výrobcu
  • štandardizuje
  • orientuje sa na pridanú hodnotu
  • je nezávislé na poskytovateľovi

 

Pre výrobcov zariadení, prístrojov a komponentov má tento postup podstatnú výhodu, že nemusia prezradiť všetky údaje svojho systému, ktoré často predstavujú ich technologické know-how. Zároveň štandardizovaná výmena informácií zaručuje možnosť integrovať a využívať produkty rôznych výrobcov. Prevádzkovateľ výroby tak nie je závislý na jednom konkrétnom poskytovateľovi a môže si zvoliť pre neho najvhodnejší produkt, ktorý je kompatibilný so štandardom IF4.0.