Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Štandard IF4.0

IF4.0 bol vytvorený zväzom Industry Business Network 4.0 e.V. a bude ním aj ďalej rozvíjaný. Štandard IF4.0 zadefinuje pre jednotlivé kategórie zariadení, prístrojov a komponentov relevantné údaje a metódy, z ktorých budú vytvárané potrebné informácie pre Smart Factory. IF4.0 sa tak stane novým priemyselným štandardom pre stredne veľké podniky, ktorý bude umožňovať výmenu informácií medzi rôznymi výrobcami v rámci Smart Factory.

Najmä v stredne veľkých podnikoch sú spravidla používané zariadenia, prístroje a komponenty od rôznych špecializovaných výrobcov. Relevantné údaje zadefinované v štandarde IF4.0 budú integrované rôznymi systémami riadenia (napr. CNC, PLC) prostredníctvom interface, ktoré slúži ako neutrálne rozhranie medzi riadením a Smart Factory.

Vhodnými metódami sa zo strojových údajov a technických dát/parametrov, ktoré sú dnes často analogicky uložené v návode na obsluhu, vytvoria informácie, pomocou ktorých budú môcť byť sprístupnené funkcie Industry 4.0 v Smart Factory. Už aj malý objem informácií môže prevádzkovateľovi výroby poskytnúť prehľad o jeho strojoch a zariadeniach rôznych výrobcov, ktorý bolo doteraz možné dosiahnuť len na základe časovo a nákladovo náročného prepojenia konkrétneho klienta.

Pomocou dodatočných aplikácií môžu výrobcovia zariadení, prístrojov a komponentov, ako aj softvéru poskytnúť svojim klientom dodatočné funkcie pre potreby Smart Factory. Podľa požiadaviek a na základe súhlasu prevádzkovateľa výroby je možné tieto aplikácie uplatniť lokálne alebo v rámci cloudu.

Využívanie zariadení, prístrojov a komponentov, ktoré poskytujú svoje informácie na základe štandardu IF4.0, zákazníkom zaručuje, že tieto produkty bude možné bez dodatočných nákladov integrovať do Smart Factory. Zväz preto kompatibilitu so štandardom IF4.0 potvrdzuje príslušným certifikátom k produktu