Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Zabezpečenie kvality

Kľúčový aspekt zabezpečenia kvality, najmä zaručenie požadovanej kvality produktov, bude aj v budúcnosti zohrávať v podnikoch ústrednú úlohu. Parametre postupov a spôsoby zabezpečenia kvality sa však budú čoraz viac meniť. Pritom vyvstávajú otázky, ako napríklad: Nahradí inteligentný dodávateľský reťazec (Supply Chain) existujúce kontroly príjmu tovaru? Ktoré údaje o kvalite sa budú dať v budúcnosti analyzovať v skutočnom čase? Ktoré kvalifikačné a vzdelávacie opatrenia budú pre personál v budúcnosti potrebné? Zber strojových údajov o celej výrobe odhaľuje pritom pre zabezpečenie kvality mnohé nové príležitosti. Vhodné metódy a postupy analýzy v budúcnosti umožnia priame spracovanie relevantných údajov, a tým aj včasné zistenie odchýlky kvality.

 

Vybrané výhody digitalizovaných opatrení zabezpečenia kvality:

  • Automatizovaný dohľad nad výrobným chodom
  • Zber a analýza údajov o kvalite v skutočnom čase
  • Zistenie odchýlok vo výkone alebo opotrebení
  • Prepojenie s informáciami z rôznych oblastí, napr. logistika
  • Konečná kontrola „End-of-Line“ vyrobených produktov
  • Inteligentná kontrola kvality až po bezchybnú výrobu

 

Techniky platformy Industry 4.0 umožňujú nárast kvality produktov a zároveň skrátenie času výroby. Inteligentné senzory a vhodné mechanizmy spracovania pritom zabezpečujú potrebnú prehľadnosť údajov a menia Big Data na Smart Data orientované na stakeholderov. Tak je na jednej strane možné rýchlo reagovať na odchýlky v kvalite, na druhej strane čoraz predvídavejšie opatrenia (napr. prediktívna údržba) zabezpečia, že sa odchýlky vo výrobe znížia na minimum.