Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Údržba

Čoraz viac podnikov upúšťa od zastaralého názoru, že údržba predstavuje len nepríjemnú nevyhnutnosť a spôsobuje len náklady. Neustále rastúci konkurenčný tlak na kvalitu a produktivitu núti podniky vyhýbať sa neželaným výpadkom zariadení. Okrem toho dodržiavanie povinností údržby je predpísané aj zákonnými predpismi. Zavedenie inteligentných systémov servisu a údržby pomáha podnikom tieto požiadavky zvládať.

 

Vybrané výhody efektívneho manažmentu údržby:

  • Minimalizácia výpadkov strojov a zariadení
  • Menší dopad výpadkov strojov na výrobný tok
  • Kratšie časy údržby strojov
  • Maximalizácia aktív
  • Kontrola nákladov

 

Oproti tomu stoja vysoké náklady v oblasti služieb a organizácií údržby, čo v súčasnosti ešte mnoho podnikov odrádza od optimalizácie údržby v ich spoločnosti. To v zásade platí pre všetky odvetvia – najmä pre oblasť kovových konštrukcií, kedy aj menšie podniky v súčasnosti využívajú veľmi komplexné výrobné zariadenia.

 

Pritom už existujú počítačom podporované nástroje riadenia, ktoré okrem iného dokážu zabezpečiť potrebnú prehľadnosť, aby bolo možné oblasť údržby realizovať efektívnejšie. Tzv. „Computerized Maintenance Management System“ (CMMS) podporuje zber informácií a rozdelenie úloh. Pomáha pri plánovaní a realizácii rôznych činností údržby, čo na druhej strane pomáha zabezpečiť bezpečnosť prevádzky. Implementácia takéhoto systému je však miestami ešte vždy veľmi nákladná a drahá.

 

Riešenia platformy Industry 4.0 by mohli výrazne minimalizovať náklady na zber potrebných informácií/údajov pre prevádzku CMMS. V rámci prepojeného závodu „Smart Factory“ môžu byť napríklad centrálne k dispozícii všetky informácie/údaje potrebné pre existujúce systémy CMMS. V konečnom dôsledku je takmer úplne automatizované riadenie údržby/inšpekcií v súlade s plánom výroby možné, vrátane automatizovanej objednávky potrebných náhradných a amortizovaných dielov.
Pritom by bolo možné v zmysle platformy Industry 4.0 zaviesť potrebné opatrenia profylaktickou (preventívnou), ale aj predvídateľnou (prediktívnou) systematikou údržby.