Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Riadenie práce a zdrojov

Hlavným faktorom úspechu podniku je komplexné, predvídavé riadenie dostupných zdrojov. Rýchle plánovanie kapacít je predpokladom pre to, aby mohli byť v rámci výroby optimálne vyťažené personálne a materiálne zdroje. Konkrétne ide o efektívne využitie, ako aj o ideálne vyťaženie výrobných faktorov: ide teda o optimalizáciu časového a priestorového zadelenia pracovných síl, strojov a prístrojov.

 

Vybrané výhody plánovania a riadenia zdrojov:

  • Možnosť rýchlo stanoviť voľné zdroje a výrobné kapacity.
  • Prehľadnosť o tom, ktoré zdroje majú byť použité a kedy.
  • Lepšia schopnosť reagovať, resp. prípadne podľa potreby prehodnotiť plánované zdroje (napríklad z dôvodu zmenenému stavu zákaziek, choroby alebo nepredvídateľnému výpadku stroja).
  • Dohľad nad vyťažením personálnych zdrojov ako prevencia preťaženia.

 

Platforma Industry 4.0 odhaľuje konceptom Smart Factory, v ktorom sú všetky výrobné faktory dokonale prepojené, obrovský potenciál pre výrobný priemysel: Fyzické okolie bude možné v budúcnosti pomocou moderných technológií v skutočnom čase merať, pochopiť a spravovať. Údaje potrebné pre optimalizáciu už nemusia byť náročne zbierané manuálne, ale sú priamo k dispozícii v rámci prepojenej výroby rôznych výrobcov pre potreby ďalšej analýzy – napríklad v jednom systéme ERP alebo MES (Enterprise Ressource Planning, resp. Manufacturing Execution System).