Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

MSP 4.0

Právom sú malé stredne veľké podniky označované za faktor úspechu nemeckého hospodárstva. Najmä v oblasti strojníctva a výroby zariadení majú mnohé spoločnosti celosvetovo veľký rešpekt vďaka svojim inovatívnym technickým riešeniam. V Nemecku a Európe patrí 99 percent firiem medzi malé a stredne veľké podniky (MSP), v ktorých pracujú dve tretiny všetkých zamestnancov (Zdroj: Federálny štatistický úrad). Stredne veľké podniky sú tak bezpochyby najdôležitejšou hybnou silou európskeho pracovného trhu.

 

Napriek pokročilým technologickým produktom čelia stredne veľké podniky neustále medzinárodnej konkurencii. Aby dokázali zákazníkom ponúknuť pridanú hodnotu aj v porovnaní s menej nákladnými produktmi, musia európske MSP neustále prichádzať s inovatívnymi riešeniami, ktoré reagujú na potreby zákazníkov. Čoraz viac stredne veľkých podnikov si uvedomuje príležitosti a výhody platformy Industry 4.0 z hľadiska zabezpečenia svojej dlhodobej konkurencieschopnosti. Mnohé doteraz ponúkané riešenia platformy Industry 4.0 pritom často nespĺňajú špecifické požiadavky malých a stredne veľkých podnikov. Toto platí pre stredne veľkých výrobcov zariadení, prístrojov a komponentov, ktorí chcú vyvíjať výrobky v rámci platformy Industry 4.0, ako aj pre prevádzkovateľov stredne veľkých spracovateľských podnikov, ktorí chcú svoje podnikanie digitalizovať.

 

Najmä v malých a stredne veľkých podnikoch sú spravidla použité zariadenia, prístroje a komponenty od rôznych špecializovaných výrobcov. Aby bolo možné využiť pridanú hodnotu digitalizácie rôznych systémov, ako je napríklad inteligentné riadenie energií alebo prediktívna údržba, je potrebné, aby platformu Industry 4.0 boli schopné využiť nielen jednotlivé systémy, ale aby rozličné systémy boli navzájom interoperabilné, a aby prevádzkovateľ získal transparentný prehľad o všetkých systémoch svojho podniku.