Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Energetická účinnosť

Efektívne riadenie spotreby energie vo výrobe môže predstavovať rozhodujúcu výhodu z hľadiska nákladov a môže tak zvýšiť konkurencieschopnosť podniku. Nielen v energeticky náročných odvetviach existuje významný potenciál pre optimalizáciu. Dosiahnuteľnými úsporami pri plytvaní energiou je možné posilniť najmä konkurencieschopnosť menších a stredne veľkých podnikov.

 

Riadenie energií zahŕňa všetky opatrenia, ktoré sú plánované a realizované s cieľom zabezpečiť minimálne používanie energií pri požadovanom výkone. V mnohých výrobných zariadeniach výrobného priemyslu existuje jasný potenciál pre úspory energie: Napríklad je možné dosiahnuť zlepšenie postupov a procesov pomocou prispôsobených riešení automatizácie. Tým sa zabezpečí účelnejšie vyťaženie zariadení a zabráni sa zbytočnej spotrebe energie pri prestojoch, čo v konečnom dôsledku vedie k úspore výrobných nákladov.

 

Vybrané výhody efektívneho energetického manažmentu:

  • Transparentnosť energetických tokov a využitia energie.
  • Úspory energetických nákladov.
  • Optimalizované získavanie energie.
  • Minimalizácia rizík spojených s kolísaním cien energie.
  • Ochrana životného prostredia a udržateľné hospodárenie.

 

Základom pre zvýšenie energetickej účinnosti však je systematický zber a analýza využívania energie: Aby bolo možné odhaliť potenciál pre úspory a zmeny, je potrebné zaznamenávať a zdokumentovať celý tok energií v rámci podniku. V Smart Factory v zmysle platformy Industry 4.0 – t.j. v rámci výroby prepojenej medzi rôznymi výrobcami sú k dispozícii takmer všetky potrebné údaje a nemusia byť nákladne samostatne získavané.