Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Dodávateľský reťazec

Existujúce dodávateľské a logistické reťazce v rámci podnikov a medzi nimi momentálne stoja pred rôznymi zmenami. Meniace sa potreby zákazníkov, rýchlejšie inovačné cykly a zhustené informačné toky v dôsledku moderných IT systémov sú len niektoré príklady hnacích síl komplexných zmien, ktorým musia podniky čeliť, aby mohli aj naďalej úspešne pôsobiť na trhu. Okrem digitalizácie a optimalizácie výroby sú inteligentné dodávateľské reťazce kľúčovým prvkom pri zvládaní týchto výziev. Inteligentné prepojenie informácií a fyzický prenos potrebných zdrojov umožňuje lepšie využitie kapacít a skrátenie času dodania zákazníkovi.

 

Vybrané výhody inteligentného riadenia dodávateľského reťazca:

  • Automatické zabezpečenie potrebných surovín, komponentov a energie
  • Integrácia rôznych dodávateľov a poskytovateľov služieb
  • Užšie prepojenie so zákazníkmi a lepší tok informácií
  • Zvýšenie dostupnosti strojov a zariadení
  • Optimalizácia doby priebehu a celkového reťazca tvorby hodnôt
  • Zníženie nákladných pohotovostných zásob

 

V platforme Industry 4.0 sa existujúce dodávateľské reťazce a reťazce tvorby hodnôt stávajú dodávateľskými sieťami a sieťami tvorby hodnôt, v ktorých sa potrebné informácie zdieľajú medzi zúčastnenými partnermi. Zapojením dodávateľov, výroby, logistiky a zákazníkov je možné vytvoriť prehľadný komunikačný tok, ktorý bude zodpovedať zmeneným potrebám a umožní flexibilnejšiu výrobu. Procesy sa budú pritom naďalej meniť (napr. na menšie, decentralizované výrobné a logistické prevádzky) a prispôsobovať zvyšujúcemu sa tempu. Z tohto hľadiska je dôležitým základným predpokladom dôvera k intenzívnej spolupráci zúčastnených partnerov v rámci inteligentného dodávateľského reťazca.