Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

ROZHOVOR: TÜV Süd verí v iniciovanú koncepciu

Publikované 22.05.2018

Dipl.-Ing. Andreas Bärwald z TÜV Süd o význame Industry Business Network 4.0, dôvody pre angažovanie svojej spoločnosti v problematike a ciele združenia.

 

 

Pán Bärwald, ste zakladajúcim členom IBN 4.0 eV - čo vás od začiatku motivovalo podporiť iniciatívu stredných výrobcov?

 

Dipl.-Ing. Andreas Bärwald: Sme presvedčení, že potrebuje medzisektorovú iniciatívu, ktorá špecificky podporuje inovatívnych stredne veľkých výrobcov, poskytovateľov služieb a používateľov v oblasti digitalizácie výroby a Industry 4.0. Túto iniciatívu vidíme v Industry Business Network 4.0 e.V. a preto bola od jesene 2016 zakladajúcim členom združenia aj spoločnosť TÜV SÜD Product Service GmbH so zameraním na otázky bezpečnosti a ochrany.

 

 

Aké záujmy spoločnosť TÜV sleduje v projekte z krátkodobého a dlhodobého hľadiska?

 

Bärwald: Ako dôležitý základ združenie navrhuje štandard IF4.0, ktorý definuje údaje a parametre týkajúce sa jednotlivých kategórií zariadení, prístrojov a komponentov, z ktorých možno generovať potrebné informácie pre inteligentnú továreň. Technológia IndustryFusion 4.0 vyvinutá na tomto základe umožňuje najmä malým a stredným podnikom profitovať z pridanej hodnoty sieťovej výroby. IndustryFusion 4.0 sa zaoberá najmä nasledujúcimi aspektmi: Integrácia rôznych systémov nezávislých od výrobcov, nemonopolné riešenie s interoperabilnými rozhraniami, používanie existujúcich noriem ako základ pre vytváranie sietí, zvládnuteľné náklady na implementáciu pre

Dipl.-Ing. Andreas Bärwald, vedúci inteligentných technológií v spoločnosti TÜV SÜD Product Service GmbH

MSP, dodržiavanie predpisov a noriem v mechanickom a strojárskom inžinierstve, Bezpečnosť a zvrchovanosť údajov pre výrobcov a prevádzkovateľov. Podľa nášho názoru budú výhody vytvárania sietí a výsledná pridaná hodnota mať trvalý vplyv na priemyselnú výrobu. Týmto spôsobom, ako TÜV SÜD, chceme aktívne podporovať našich zákazníkov a partnerov.

 

Nakoniec, čo si myslíte, že združenie urobí v najbližších piatich rokoch?

 

Bärwald: TÜV SÜD Product Service GmbH aktívne podporuje implementáciu IndustryFusion 4.0 konzorciom kompetentných výrobcov softvéru a hardvéru a podporuje koncepciu referenčných systémov iniciovaných Industry Business Network 4.0 e.V. s cieľom preukázať konkrétnu implementáciu Industry 4.0 pre MSP. Ak je v druhom kroku možné vyvinúť sériové produkty na základe referenčných implementácií a potom ich priniesť do strednej triedy vo významnom počte, dosiahli sme naše ciele.