Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Odborný kongres „Fertigung 4.0“: Predstavené jedinečné riešenia

Publikované 21.11.2017

Spoločne sa aktívne zapájať, spájať sa a začať: to bolo krédo odborného kongresu „Fertigung 4.0“. Druhý ročník podujatia v bavorskom Bad Wörishofene sa zameral na možné riešenia platformy Industry 4.0 s pridanou hodnotou pre stredne veľké podniky. Na vrcholovom stretnutí najdôležitejších hráčov v oblasti priemyselnej digitalizácie sa významní zástupcovia platformy Industry 4.0 a Industrial Internet Consortium (IIC) sústredili na najnovší vývoj v súvislosti s digitalizáciou malých a stredne veľkých podnikov – okrem toho prezentovali združenia a stredne veľké podniky aktuálne výzvy a nové technológie. Združenie Industry Business Network 4.0 e.V. pred ostatnými: Združenie predstavilo nový  priemyselný štadard IF4.0, ako aj jedinečné riešenie prepojenia zariadení rôznych výrobcov do jednej priemyselnej výroby.

 

Druhý odborný kongres „Fertigung 4.0“ tento rok predstavil pod mottom: Konkrétne riešenia pre stredne veľké podniky, a sústredil sa na výzvy a šance digitalizácie produkcie. Približne 100 hostí z oblasti politiky, priemyslu, hospodárstva a vedy využili príležitosť vymeniť si informácie počas tohto vrcholového podujatia a získať najnovšie poznatky o tom, ako môžu stredne veľké podniky zvládnuť prechod k digitálnej výrobe. „Dnes potrebujeme štandardy, ktoré vie každý použiť. Musia byť preto jednoduché a prístupné pre MSP 4.0“, vyjadril sa hlavný rečník Dirk Slama, riaditeľ oddelenia obchodného rozvoja spoločnosti Bosch Software Innovations GmbH a člen riadiacej rady Industrial Internet Consortium (IIC). Vyzval stredne veľké podniky k tomu, aby sa zapájali do sietí: „Je potrebná jedna skupina, napríklad v Nemecku, ktorá hovorí rovnakou rečou, sleduje myšlienky a skúša ich.“

Priemyselný štandard IF4.0 predstavený  
Približne 100 hostí z oblasti politiky, hospodárstva a vedy využili príležitosť vymeniť si informácie na odbornom kongrese Fertigung 4.0 a získať najnovšie poznatky o tom, ako môžu stredne veľké podniky zvládnuť prechod k digitálnej výrobe.

 

IndustryFusion: riešenie SmartFactory presahujúce hranice jedného výrobcu pre MSP

 

Presne tento cieľ sleduje už približne jeden rok združenie Industry Business Network 4.0. Združenie inovatívnych stredne veľkých podnikov bol založený na prvom odbornom kongrese „Fertigung 4.0“, aby spoločne rozvinul potenciál digitalizácie výroby – stredne veľkými podnikmi pre stredne veľké podniky. V priebehu uplynulého roku sieť vyvinula jedinečné riešenie prepojenia zariadení rôznych výrobcov v rámci jednej priemyselnej výroby, ktoré je teraz prezentované: IndustryFusion. Ide o systém vyvinutý v úzkej spolupráci medzi spoločnosťami TÜV Süd a Fraunhofer IGCV, ktorý je založený na existujúcich základoch s maximom malých, rýchlych krokov. „Pri vývoji sme mali vždy na zreteli stredne veľké podniky a ich konkrétne pridané hodnoty. Sústredili sme sa úplne na hmatateľné zlepšenia, ktoré by používateľovi priniesli výhody rýchlejšie. Nečakáme až na celkové riešenie“, hovorí Igor Mikulina, predseda združenia Industry Business Network 4.0 e.V.. Konstantin Kernschmidt, projektový vedúci platformy Industry 4.0 v združení Industry Business Network 4.0, prezentoval Priemyselný štandard IF4.0 vytvorený združením, ktorý definuje relevantné údaje a metódy pre jednotlivé kategórie zariadení, prístrojov a komponentov. Na základe tohto štandardu je možné presne zdieľať potrebné informácie v rámci SmartFactory, ktorých výsledkom je priama pridaná hodnota. Aktuálne sa v združení pracuje na konkrétnych funkcionalitách a buduje sa referenčné zariadenia, ktoré bude v nasledujúcom roku prezentované verejnosti.Präsentation IF4.0-Standard

 

 

„Stredne veľké podniky neodmietajú digitalizáciu“

 

Týmto združenie spĺňa výzvu Ilse Aigner, ktorá prevzala záštitu nad odborným kongresom: „S platformou «Industry 4.0» sa Nemecku podarilo celosvetovo etablovať pojem, symbolizujúci nemeckú výrobnú excelentnosť a inovačnú silu. Teraz musíme pracovať na jej rozšírení medzi podniky.“ Združenie Industry Business Network 4.0 je vynikajúcim príkladom, ako môže platforma Industry 4.0 v praxi uspieť a ide o sľubný náznak využitia obrovského potenciálu platformy Industry 4.0, uviedla podpredsedníčka slobodného štátu Bavorsko a bavorská štátna ministerka hospodárstva a médií, energie a technológií. S týmto súhlasil aj Markus Ferber vo svojej záverečnej prezentácii: „Digitalizácia je spoločnou úlohou“ – politika a hospodárstvo v tomto potrebuje vedu. Na kritiku stredne veľkých podnikov odpovedal poslanec EP rozhodne: „Neodmietajú digitalizáciu“ – stredne veľké podniky majú množstvo úloh v pozícii zamestnávateľa, hnacej sily, školiteľa, podporovateľa miestnych združení, a to napriek menším personálnym a finančným zdrojom. Predsa vyzval k jasnému formulovaniu záujmov a potrieb. „Má zmysel prepájať nielen stroje, ale aj ľudí. So združením Industry Business Network máte k dispozícii výbornú sieť, ktorá dokáže veľké veci“, hovorí Ferber.

 

Skupina expertov vidí šance v spájaní stredne veľkých podnikov a volá po spoločnej aktivite

 

Spolupracovať, uchopiť šance a začať: to bola hlavná myšlienka diskusie expertov v rámci odborného kongresu. Zástupcovia zväzov VDMA a DVS, spoločnosti Fraunhofer IGCV, ako aj rôznych platforiem v súvislosti s témou Industry 4.0 prepojené s veľkými koncernmi, ale aj stredne veľkými podnikmi diskutovali o hmatateľných riešeniach pre malé a stredne veľké podniky. „Potrebujem odvahu začať, musím myslieť v kontexte ekologických systémov a rozšíriť svoj obchodný model“, odporúčal Prof. Dr. Heiner Lasi, člen riadiacej rady nemeckého regionálneho tímu IIC. Prof. Dr. Ing. Johannes Schilp zo spoločnosti Fraunhofer IGCV ďalej žiadal: „Stredne veľké podniky musia hovoriť jednou rečou, nesmieme sa prepájať len na úrovni IT, ale aj kultúrne.“

 

Dr. Ing. Dominikovi Rohrmusovi, členovi Labs Network Industrie 4.0 (LNI 4.0), je jasné, že stredne veľké podniky potrebujú aj naďalej funkčný produkt ako základ. Okrem toho je dopyt po platformách a sieťach.

Podnikateľ Philipp Hahn-Woernle, člen riadiacej skupiny platformy Industry 4.0, vidí povinnosti stredne veľkých podnikov nasledovne: „Vyzývame malé podniky, aby sa pridali a aktívne zapojili. Inak pôjde o beh najsilnejších, kedy malé a stredné podniky nevyhrajú.“ Je potrebné priniesť na trh riešenie a toto ďalej spolu so zákazníkmi rozvíjať. „Kto príde až s hotovým produktom, bude na trhu meškať.“

 

Aj Dr. Thomas Kinkeldei z VDMA Bavorsko a Dr. Ing. Ursula Beller z DVS volali po vlastnej iniciatíve a spojenie sa stredne veľkých podnikov: „Hľadajte partnerov, ktorým dôverujete, a začnite skúšať a pracovať“, uviedol Dr. Kinkeldei.

 

Ďalší prednášatelia poukázali na výzvy, pred ktorými v súčasnosti stredne veľké podniky stoja a ktoré musia v podmienkach rastúcej digitalizácie zvládnuť. Nina Reitsam z odbornej oblasti energie Priemyselnej a obchodnej komory Švábsko opísala, prečo bude energetická účinnosť aj pre stredne veľké podniky čoraz väčším faktorom úspechu. Erwin Telöken, riaditeľ TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH, v súvislosti s témou bezpečnosti pri práci hovoril o príležitostiach, ktoré ponúka komplexná a interdisciplinárna prevencia. Tému „Riadenie práce a zdrojov v stredne veľkých podnikoch“ objasnil Dr. Ing. Michael Schnick, riaditeľ OSCAR PLT GmbH. Týmto si bol istý: „Som presvedčený o tom, že platforma Industry 4.0 zmení stredne veľké podniky, myslím si však tiež, že stredne veľké podniky zmenia platformu Industry 4.0.“

 

Technológia v praxi na Inovačnom fóre 4.0

 

Technológia v praxi, ktorú je možné zažiť osobne, bola ponúknutá hosťom počas prestávok Inovačného fóra 4.0. Výrobcovia v rámci inovačnej burzy ukázali najnovšie výsledky ich vlastných spoločností v oblasti digitalizácie výroby. Moderátorka Nadine Pungs, známa z DVS-TV, a Dr. Ing.  Detlev Richter, viceprezident spoločnosti TÜV Süd Product Service GmbH, chodili od stánku k stánku. Výrobca zváračskej techniky Kemppi prezentoval WeldEye – jednoduchý a nákladovo efektívny software na sledovanie a meranie času zapnutia sa svetelného oblúka zváračských staníc a štandardných časov v sériovej výrobe.

 

Cluster Sensorik predstavila seba a svoju prácu. Od roku 2006 prepája strategické partnerstvo Sensorik e.V. (SPS) v rámci svojej siete existujúce poznatky v oblasti senzoriky. Cieľom je zabezpečiť, aby bola bavorská technológia vedúce postavenie na trhu senzoriky dôležitou súčasťou digitalizácie a aby bola rozšírená na celom svete.

Spoločnosť špecializujúca sa na oblasť filtrovacích a odsávacích zariadení Teka prezentovala Airtracker, systém dohľadu nad priestorom, ktorý je dostupný v rôznych veľkostiach od modelu pre kancelárie až po verziu pre haly a umožňuje dohľad prostredníctvom aplikácie na smartfóne.  Ako štartovacím miestom tém digitalizácie a platformy Industry 4.0 sa ukázalo byť kompetenčné centrum MSP 4.0 v Augsburgu. Ponúka svoje služby špeciálne malých a stredne veľkým podnikom ako pomocník na ceste k platforme Industry 4.0.

 

V znamení rozšírenej reality (Augmented Reality) sa niesla inovačná skúsenosť agentúry elfgenpick: Naživo sa prezentovalo, ako bude možné v budúcnosti poskytovať služba pre priemyselné zariadenie pomocou nástrojov rozšírenej reality – napríklad pomocou dátových okuliarov.  Aj firma Kemper predstavila novinku v oblasti digitalizácie: Portál IoT, ktorý spoločnostiam umožňuje dohľad nad aktuálnym stavom ich strojového parku.

 

Ďalšie informácie k odbornému kongresu na adrese www.fachkongress-fertigung40.de

 

Ak chcete aktívne spolupracovať na realizácii SmartFactory pre stredne veľké podniky, staňte sa členom!  Tešíme sa na vaše nasadenie.