Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Ochrana údajov

Vyhlásenie k ochrane údajov

My, združenie Industry Business Network e.V., berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame pravidlá zákonov o ochrane údajov. Zber osobných údajov je na tejto internetovej stránke uskutočňovaný len v technicky nevyhnutnom rozsahu. V žiadnom prípade nebudú získané údaje predávané alebo z iných dôvodov postupované tretím osobám.

Následné prehlásenie vám poskytne prehľad o tom, ako túto ochranu zabezpečujeme, a ktoré údaje sú na aký účel zbierané.

 

Spracovávanie údajov na tejto internetovej stránke

Združenie Industry Business Network e.V. zbiera a ukladá automaticky na svojom serveri informácie súboru denníka, ktoré nám poskytuje váš prehliadač. To sú:

  • Typ/verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • Referenčná adresa URL (predtým navštívená stránka)
  • Meno hosťa pristupujúceho počítača (IP adresa)
  • Čas dopytu servera

Tieto údaje nevie združenie Industry Business Network e.V. priradiť ku konkrétnym osobám. Prepojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutočňuje, údaje sú po ich štatistickom vyhodnotení vymazané.

 

Cookies

Internetové stránky používajú na viacerých miestach tzv. „cookies“. Slúžia na to, aby bola naša ponuka priateľská k používateľom, efektívna a bezpečná. Cookies sú malé textové údaje, ktoré sa zbierajú na vašom počítači, a ktoré váš prehliadač ukladá. Väčšina nami používaných cookies sú tzv. „session-cookies“. Po skončení vašej návštevy stránky sa automaticky vymažú. Cookies nespôsobujú vášmu počítaču žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

 

Kontaktovanie sa prostredníctvom e-mailovej správy

Združenie Industry Business Network e.V. používa kontaktné údaje alebo e-mailové adresy, ktoré sú mu zasielané, na interné potreby alebo na to, aby vám poslal informácie. Prijatie e-mailových adries a kontaktných údajov od tretích strán sa týmto nevylučuje. Ak sa chcete so združením Industry Business Network e.V. skontaktovať prostredníctvom e-mailu, upozorňujeme na to, že nemôžeme ručiť za dôvernosť prenášaných informácií. Komunikácia prostredníctvom e-mailu môže mať bezpečnostné medzery. E-maily môžu na ceste k pracovníkovi združenia Industry Business Network e.V. zadržať skúsení používatelia internetu a nahliadnuť do nich. Tretie osoby tak môžu nahliadnuť do obsahu e-mailových správ. Odporúčame vám preto, aby ste nám doručovali dôverné informácie výhradne poštou.

 

Ak združenie Industry Business Network e.V. dostane od vás e-mailovú správu, bude mať za to, že je rovnako oprávnený odpovedať vám formou e-mailovej správy. V inom prípade vás prosíme, aby ste zvážili iný druh komunikácie.

 

Zasielanie spravodaja a iných informácií o produktoch

Ak máte záujem dostávať spravodaj ponúkaný na internetovej stránke, potrebujeme vašu platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste majiteľom udanej e-mailovej adresy, resp. že majiteľ tejto adresy so zasielaním spravodaja súhlasí. Iné údaje nie sú zbierané. Dovoľujeme si pravidelne zasielať spravodaj, ako aj upozorňovať na veľtrhy a novinky. Ak si neželáte zasielanie spravodaja alebo iných informácií prostredníctvom e-mailu, môžete nás o tom kedykoľvek informovať na adrese  info@industry-business-network.org .

 

Právo na informácie

Máte kedykoľvek právo na informácie o údajoch uložených o vašej osobe, o ich pôvode a prijímateľovi, ako aj o účely ich uloženia.

V prípade otázok alebo potreby ďalších informácií (resp. odvolania práva na spracovanie údajov) nás, prosím, kontaktujte písomne alebo e-mailovou správou na vyššie uvedenej adrese.

Toto prehlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje len na obsah našich serverov a nevzťahuje sa na internetové stránke prepojené s našou stránkou.

 

Industry Business Network e.V.

Rudolf-Diesel-Str. 16

86825 Bad Wörishofen

info@industry-business-network.org